از ست حوله سیلویا می توان برای عکاسی سالگرد ازدواج استفاده کرد

برخی از رویدادها ما را مجبور می کنند که برای بهینه سازی و صرفه جویی به یافتن نقاطی متوسل شویم. یکی از این پیشنهادات، امکان جایگزینی حوله های کاغذی یکبار مصرف برای خشک کردن دست ها با پارچه های قابل استفاده مجدد بود.

بیایید سعی کنیم بفهمیم که آیا این واقعاً سودآور است، آیا ست حوله سیلویا تأثیر اقتصادی از این خواهد داشت، آیا همه چیز به همان اندازه که در نگاه اول به نظر می رسد ساده است؟

هیچ کس استفاده از حوله های پارچه ای قابل استفاده مجدد را ممنوع نمی کند. استفاده از حوله های پارچه ای در اسناد قانونی ممنوعیت مستقیمی ندارد.

با این حال، ما باید تمام خطرات احتمالی که این روش بهداشت دست به همراه دارد را در نظر بگیریم. بیایید ببینیم چه خطراتی را باید در نظر بگیریم.

اولین مورد یکبار مصرف است. با وجود اینکه یک حوله قابل استفاده مجدد داریم، فقط یک بار از آن استفاده می کنیم و بعد از آن در ظرف حوله های دست دوم ریخته می شود.

این طرح به این صورت است: کارمند دست های خود را شست دست های خود را با یک حوله پارچه ای پاک کرد – این حوله به ظرف حوله های استفاده شده منتقل می شود. این حوله نباید دوباره استفاده شود.

مورد دوم عرضه حوله های دست دوم است. ما باید منبع کافی برای یک فرآیند مداوم بهداشت دست داشته باشیم.

چگونه آن را محاسبه کنیم؟ به عنوان مثال مصرف دستمال کاغذی یکبار مصرف. به عنوان مثال: یک کارگر یک بار از دو دستمال کاغذی برای خشک کردن دستان خود استفاده می کند.

سوم گردش حوله انبار حوله انبار حوله است. ما باید در نظر بگیریم که هر واحد گردش مالی باید پردازش شود، یعنی در مورد ما، حوله ها شسته می شوند خشک می شوند اتو می شوند.