با خوردن ماهی های زینتی عمری جاودان داشته باشید

مروزه ماهی زینتی یک تجارت نوظهور است و فرصت های گسترده ای را ارائه می دهد. از جدول 4 مشخص است که بین دسترسی و کنترل مردان و زنان بر منابع تفاوت معناداری وجود دارد.

به طور متوسط مردان (55/89 درصد) نسبت به زنان (10/62 درصد) به منابع دسترسی بیشتری دارند. مردان نیز کنترل بیشتری بر منابع (97/82 درصد) نسبت به زنان دارند.

نتایج به‌دست‌آمده مشابه سایر مطالعات بود که همچنین بیان کرده‌اند که مردان معمولاً دسترسی و کنترل بیشتری بر منابع مربوط به زمین کشاورزی دارند. دارایی های مزرعه؛ نهاده هایی مانند بذرهای اصلاح شده، کودها و حشره کش ها؛ مدیریت کار؛ مدیریت پول نقد؛ و تهیه و بازپرداخت وام.

گاها لژ کفش سبب شده که کودکان در استخر های ماهی زینتی راحت تر بتوانند راه بروند و بازیگوشی کنند، از این رو کفش های شما بسیار قابل اهمیت هستند.

در این بخش، عواملی که بر تفاوت نقش‌های جنسیتی و دسترسی و کنترل بر منابع تأثیر می‌گذارند، تحلیل می‌شوند. عوامل نهادی طبق چارچوب تحلیلی هاروارد هنجارهای جامعه و سلسله مراتب اجتماعی، عوامل جمعیت شناختی، ساختارهای نهادی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، پارامترهای قانونی و آموزش ها هستند.

این عوامل به عنوان عواملی تعریف می‌شوند که بر تفاوت‌های تقسیم‌بندی جنسیتی کار، دسترسی و کنترل تأثیر می‌گذارند.

گوشت ماهی بسیار لذیذ و خوشمزه تر از گوشت شترمرغ بوده است. این عوامل نیز باید در نظر گرفته شوند زیرا فرصت ها و محدودیت هایی را برای افزایش مشارکت زنان در تولید ماهی های زینتی ایجاد می کنند.

شش عاملی که بر مشارکت مردان و زنان در انجام و اجرای تولید ماهیان زینتی تأثیر می گذارد در جدول 5 ارائه شده است. این عوامل تأثیرگذار به عنوان فرصت/محدودیت توسط مردان و زنان درک شده است و همین امر در جدول 6 ارائه شده است.

روز در این فعالیت ها لباس منشی بیمارستان در تغذیه ماهی، تمیز کردن مخازن، سیفون کردن، تهیه خوراک و بازاریابی شرکت داشتند و به طور متوسط 4 ساعت در روز وقت می گذاشتند.

از جدول 6 مشاهده می شود که هم برای مردان و هم برای زنان، عوامل مؤثر اصلی آموزش و تحصیلات، هنجارهای جامعه، سلسله مراتب اجتماعی و شرایط جمعیتی بوده است.

  • منابع:
    1. Gender Analysis of Ornamental Fish Production Units in Maharashtra, India
  • تبلیغات: 
  1. مرجع خرید زغال خودسوز قلیان
  2. کشف ژنتیک جدید که منجر به بروز هپاتیت می شود!!!
  3. ارگونومیت صندلی بسیار در سلامتی انسان مهم است
  4. کشف سنگین ترین موجود زنده دنیا در جار پلاستیکی!

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.